Oppstallingspriser pr: prisene er ikke Gjeldende

 

Pakke4 Kr 3199,-

Pakken inneholder; Stalleige kr2170,-(Fastpris), 4kg Høy/Ensilage, 4 Sponsekker eller 6 sekker trepellets. 

Pakke8 Kr 3761,-

Pakken inneholder; Stalleige kr 2170,-(Fastpris), 8kg Høy/Ensilage, 4 Sponsekker eller 6 sekker trepellet

Pakke10 Kr 4042,-

Pakken inneholder; Stalleige kr 2170,-(Fastpris), 10kg Høy/Ensilage, 4 Sponsekker eller 6 sekker trepellet

Pakke12 Kr 4322,-

Pakken inneholder; Stalleige kr 2170,-(Fastpris), 12kg Høy/Ensilage, 4 Sponsekker eller 6 sekker trepellet

Pakke16 Kr 4884,-

Pakken inneholder; Stalleige kr 2170,-(Fastpris), 16kg Høy/Ensilage, 4 Sponsekker eller 6 sekker trepellet


 I oppstallingsprisene inngår også; 

Foring frokost og middag i ukedagene. (kveld og helg er dugnadsbasert) 

Utslepp og evt. innslipp til middag etter ønske. 

1 dekkenskift pr dag. 

Baneleie

-Klubben tar forbehold om feil og/eller endringer.


 Alle spørsmål om oppstalling rettes til vår ansatt

Helene Langåker

M: 98079551

E: karmoy.rideklubb@gmail.comAnleggspriser

Ryttere fra andre staller kr. 1.800,- pr. 6 mnd.

Dagleie kr. 100,- pr. dag.

Medlemskontingent

Enkeltmedlem kr. 450,- pr. år.

Familiemedlemskap kr. 500,- pr. år.