Oppstallings priser pr: 01.05.2024

Priser på grovfôr/ spon reguleres ved hvert innkjøp. 

Stall leie: Kr 2.000, -

Høy Kr 6,90, - 
høy/ høyensilasj,

Spon Kr 147,50, -
Spon må kjøpes av senteret- pris gjelder pr sekk

 I oppstallings prisene inngår:

Foring frokost og middag i ukedagene (kveld, helg og helligdag er dugnads basert).

Utslipp etter frokost foring (helg og helligdag er dugnads basert).

Et dekken skift ved utslipp pr dag. 

Ved akutt sykdom av den ansatte så må oppstallørene gjøre dette på dugnad til vikar er ordnet.

Bane-leie.

Tildelt skap til lagring av utstyr.

Tildelt plass til lagring av kraftfor 60X200cm (BxH).

Tildelt luftegård.

En må delta på opptill 15t oppsatte dugnadstimer (anleggsdugnad)

En må delta på opptill 15t oppsatte dugnadstimer (Arrangementer/Stevner)

Oppsigelsestid på inneværende + 2 mnd.

*Klubben tar forbehold om feil og/eller endringer.


 Alle spørsmål om oppstalling rettes til daglig leder:

Mandag-fredag 08:00-16.00

Merete Lidal Nilssen 

Tlf.: 900 96 933

E-mail: Merete.nilssen@karmoy-rideklubb.no


Bane-leie 

Ryttere fra andre staller kr. 2880,- pr. 12 mnd.(ink20%rabatt)

Ryttere fra andre staller kr. 1620,- pr. 6 mnd.(ink10%rabatt)

Ryttere fra andre staller kr. 900,- pr. 3 mnd.

Ryttere fra andre staller kr. 300,- pr. 1 mnd.

*Bane-leien gjelder for den aktuelle hesten som skal bruke anlegget uavhengig av rytter. 

For kjøp så må en henvende seg på mail: Faktura.karmoy.rideklubb@gmail.com 

Kjøpt bane-leie refunderes/krediteres ikke

Dagleie kr. 100,- pr. dag. betales direkte til vipps nr.: 108260

Dagleie kr. 50,- ved betalt trening til instruktør

Dagleie kr. 50,- pr dag ved treninger med instruktør. betales direkte til vipps nr.: 108260

Kjøpt bane-leie refunderes/krediteres ikke


Medlemskontingent
Enkeltmedlem kr. 450,- pr. år.

Familie-medlemskap kr. 500,- pr. år.

Bli medlem her: https://medlemskap.nif.no/24734