Oppstallings priser pr: 01.09.2023

Priser på for/spon/pellets oppdateres etter hvert innkjøp. 

Stall leie: Kr 2170,-

Høy Kr 6,80,-

høy/høyensilasj, pris pr kg

Spon Kr 180,-

Spon må kjøpes av senteret, pris pr sekk

Trepellets Kr 115,-

Tre pellets må kjøpes av senteret, pris pr sekk


 I oppstallings prisene inngår:

Foring frokost og middag i ukedagene (kveld, helg og helligdag er dugnads basert).

Utslipp etter frokost foring (helg og helligdag er dugnads basert).

Et dekken skift ved utslipp pr dag. 

Ved akutt sykdom av den ansatte så må oppstallørene gjøre dette på dugnad til vikar er ordnet.

Bane-leie.

Tildelt skap til lagring av utstyr.

Tildelt plass til lagring av kraftfor 60X200cm (BxH).

Tildelt luftegård.

En må delta på opptill 20t oppsatte dugnadstimer (anleggsdugnad)

En må delta på opptill 20t oppsatte dugnadstimer (Arrangementer/Stevner)

*Klubben tar forbehold om feil og/eller endringer.


 Alle spørsmål om oppstalling rettes til vår ansatt

Mandag-fredag 08:00-14:00

Helene Langåker

M: 98079551

E: karmoy.rideklubb@gmail.com


Bane-leie 

Ryttere fra andre staller kr. 2880,- pr. 12 mnd.(ink20%rabatt)

Ryttere fra andre staller kr. 1620,- pr. 6 mnd.(ink10%rabatt)

Ryttere fra andre staller kr. 900,- pr. 3 mnd.

Ryttere fra andre staller kr. 300,- pr. 1 mnd.

For kjøp så må en henvende seg på mail: Faktura.karmoy.rideklubb@gmail.com 

Dagleie kr. 100,- pr. dag. betales direkte til vipps nr.: 108260

Dagleie kr. 50,- ved betalt trening til instruktør

Dagleie kr. 50,- pr dag ved treninger med instruktør. betales direkte til vipps nr.: 108260

Medlemskontingent
Enkeltmedlem kr. 450,- pr. år.

Familie-medlemskap kr. 500,- pr. år.

Bli medlem her: https://medlemskap.nif.no/24734