Årsmøte for 2020


 

 Styret kaller Karmøy Rideklubbs medlemmer inn til Årsmøte 31/3 2021 kl 18.30.

Grunnet usikkerhet rundt Covid 19 velger vi dette året å legge årsmøtet inne i ridehallen slik at vi har mulighet til å holde avstand. 


 

Saker som ønskes tatt opp meldes inn til karmoy.rideklubb@gmail.com  innen 17/3 2021


 

Saksliste vil bli publisert på klubbens sosiale medier en uke før møtet.


 

 Vi ønsker påmelding til møtet på klubbens mail pga. korona restriksjoner.   


 

For å ha stemmerett må medlems avgift for 2021 være betalt. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett!  


 

Med vanlig hilsen Styret i Karmøy Rideklubb